Elektronická podatelna: Obec Kojátky

Prostřednictvím elektronické podatelny můžete zaslat na Úřad obce Kojátky elektronickou datovou zprávu.

Způsob podání

On-line s elektonickým podpisem:

Prostřednictvím níže uvedeného e-mailu můžete zaslat na Úřad obce Kojátky datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjemní, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

On-line bez elektronického podpisu:

Prostřednictvím níže zobrazeného emailu můžete zaslat na Úřad obce Kojátky datovou zprávu bez přílohy a elektronického podpisu. Tento způsob je určen pro ty, kdo nevlastní elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

  Upozornění: Datová zpráva odeslaná prostřednictvím emailu bez elektronického podpisu bude považována za běžnou korespondenci.

  Doručení datové zprávy osobně něbo poštou:

  Při doručení datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjemní, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

  Adresa pro doručení: Kojátky 155, 685 01 Bučovice (po-pá 07:00 - 17:00)
  Potvrzení přijetí pozemní poštou nebo osobně při převzetí


  Technické parametry datových zpráv:

  1. Technické parametry přijímaných datových zpráv
   Datové zprávy jsou přijímány ve formátech .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .rtf, .jpg, .jpeg, .png, .htm, .html, .xhtml.
   Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 2 MByte
  2. Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
   Datové zprávy jsou přijímány na: DISKETA, FLASH DISK, CD-ROM, DVD-ROM
  3. Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.


  V případě dotazů na provoz elektronické podatelny použijte email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo poštovní adresu:

  Úřad obce Kojátky
  Kojátky 155
  685 01 Bučovice